НБУ дозволив банкам здійснювати касове обслуговування клієнтів із використанням електронного підпису (далі — ЕП), у т.ч. електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП).

Прийняття Змін зумовлено насамперед удосконаленням організації касової роботи банками в Україні, що пов’язано з упровадженням банками на договірних умовах із клієнтами електронного документообігу, електронних касових документів та ЕЦП/ЕП відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV та «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. № 852-IV.

У цьому випадку банк описує технологію та механізм електронного документообігу, використання ЕП, а також збереження банком інформації, процедуру надання за бажанням клієнта оригіналу електронного касового документа/оригіналу паперового документа/копії на папері з електронного документа (на вимогу клієнта) з усіма реквізитами тощо.

Якщо касове обслуговування клієнтів здійснюють із використанням ЕП, то договір повинен містити умови та порядок (процедуру) визнання учасниками електронної взаємодії електронних документів із використанням ЕП, а також містити умови щодо розподілу ризиків збитків, які можуть бути заподіяні банку (філії, відділенню), клієнту й третім особам.

Зміни набирають чинності 14 липня 2017 року.

Постанова НБУ «Про затвердження Змін
до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»
від 11.07.2017 р. № 62

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»