Розгляд скарги на рішення комісії ДФС про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (далі — скарга) здійснюється комісією ДФС із питань розгляду скарг (далі — комісія з питань розгляду скарг), яка є постійно діючим колегіальним органом ДФС, за участю вповноваженої особи Мінфіну.

Скарги подаються платником ПДВ до ДФС протягом 10 к.дн. після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (далі — рішення комісії ДФС).

У разі коли останній день вказаного вище строку  припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. Строк подання скарги може бути подовженим за правилами та на підставах, визначених п. 102.6 ПКУ.

Скарга складається винятково в письмовій формі та подається платником податку особисто або через свого вповноваженого представника безпосередньо до ДФС або надсилається поштовим відправленням.

Датою подання платником податку скарги є:

  • у разі подання скарги безпосередньо до ДФС — дата фактичного надходження скарги до ДФС (дата проставлення відмітки про надходження скарги службою діловодства ДФС);
  • у разі надсилання скарги поштовим відправленням — дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника податку поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті;
  • у разі відсутності повідомлення про вручення або відбитка календарного штемпеля відділення поштового зв’язку на поштовому відправленні (конверті, бандеролі), що унеможливлює встановлення дати отримання відділенням поштового зв’язку скарги, днем подання скарги вважається день проставлення відмітки про надходження скарги службою діловодства ДФС.

Відповідний механізм унормовано Порядком розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 485.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»