Контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об’єкт обкладення податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у т.ч. із доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, у якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується КМУ (пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ).

Зазначений перелік було затверджено постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»