Мінфін затвердив Порядок ведення та форми Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу.

Реєстр заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу є нововведенням, у ПКУ згадка про нього з’явилася з 1 січня.

До Реєстру вносять такі дані за кожною з поданих заяв, як:

  • назва платника податків та код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу й мають відмітку в паспорті);
  • дата подання заяви про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу;
  • вид заяви (про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу);
  • сума грошового зобов’язання чи податкового боргу, заявленого до розстрочення, відстрочення;
  • вид податку/збору, грошове зобов’язання чи податковий борг за яким заявлений до розстрочення, відстрочення;
  • рішення контролюючого органу за результатами розгляду заяви, номер та дата такого рішення;
  • дата й номер договору про розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу;
  • строк дії договору про розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу;
  • вартість майна, переданого в податкову заставу.

Реєстр заяв розмістять на офіційному веб-порталі ДФСУ.

Наказ Мінфіну від 30.05.2017 р. № 540

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»