У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігаються середній заробіток, зарплата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються під час обчислення середньої зарплати, за відтинок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Основною умовою для проведення коригування в установах, організаціях бюджетної сфери й органах виконавчої влади та місцевого самоврядування є підвищення окладів відповідно до актів законодавства.

Коефіцієнт, на який необхідно прокоригувати виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення.

У разі зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівникові у зв’язку з переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо коригування середньої заробітної плати не провадиться.

Тож коригування середньої заробітної плати здійснюється у зв’язку з підвищенням окладів відповідно до актів законодавства та за умови, якщо працівник обіймає одну й ту ж посаду до підвищення окладів та після їх підвищення.

Відповідні тези наводить Мінсоцполітики в листі від 18.05.2017 р. № 1454/0/101-17/28.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»