Послуга з автоперевезення надається пасажиру самим перевізником, тому проїзний документ є за своєю суттю договором на перевезення, який укладають між собою пасажир і відповідний перевізник. Тому перевізник визначає свої податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з договірної вартості наданих ним послуг із перевезення. У податковій накладній, що складається перевізником, відображається вартість таких послуг із перевезення.

Зведена податкова накладна на постачання товарів/послуг особам — неплатникам податку може бути складена постачальником таких товарів/послуг (у т.ч. перевізником) за умови, якщо постачання кожній такій особі — неплатнику податку має ритмічний характер, визначений п. 201.4 ПКУ. У разі недотримання зазначеної умови податкова накладна на постачання товарів/послуг неплатнику ПДВ складається в загальновстановленому для таких податкових накладних порядку. Для цілей згаданого пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцеві двічі та більше разів на місяць.

ІПК ДФС від 19.06.2017 р.
№ 702/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»