У разі порушень бюджетного законодавства, зокрема, під час здійснення попередньої оплати за товари, роботи й послуги за рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку та строків здійснення такої оплати органи Казначейства можуть ужити такий захід, як зупинення операцій із бюджетними коштами або ж призупинення бюджетних асигнувань.

Рішення про застосування вказаних заходів впливу за порушення бюджетного законодавства приймається вповноваженими органами, зокрема органами Казначейства України, у межах установлених їм повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства чи акта ревізії та доданих до них матеріалів.

При цьому відновлення операцій із бюджетними коштами не позбавляє вповноважені органи права повторного застосування такого заходу впливу за порушення вимог бюджетного законодавства, як зупинення операцій із бюджетними коштами, до тих же розпорядників та/або одержувачів у разі неусунення або вчинення зазначених порушень надалі.

На це звертає увагу Державна казначейська служба в листі від 24.04.2017 р. № 04310-09-10/11126.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»