ДФС проаналізувала виявлені під час перевірок суб’єктів господарювання порушення вимог щодо регулювання готівкового обігу, а також застосовані за вказані порушення штрафні санкції, та звертає увагу керівників підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою, на дотримання вимог чинного законодавства.

Зокрема, часто встановлюються випадки порушення вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (даліПоложення № 637) у частині:

  • зарахування готівкових коштів на розрахунковий рахунок без оприбуткування в касі підприємства;
  • необлікування готівкових коштів у книзі обліку розрахункових операцій (КОРО) реєстратора розрахункових операцій (РРО) на підставі фіскальних звітних чеків;
  • оформлення з порушеннями касових документів при оприбуткуванні або видачі готівкових коштів у касах (із кас) підприємств (відсутність підписів уповноваженої особи, особи, що отримала кошти).

Зважаючи на викладене, ДФС із метою запобігання таким порушенням пропонує керівникам підприємств провести з бухгалтерами відповідне навчання та посилити контроль за оформленням і веденням касових книг та книг обліку розрахункових операцій.

Наводимо деякі приклади встановлених порушень норм із регулювання готівкового обігу.

Так, виїзною документальною перевіркою ТОВ «Б» установлено неоприбуткування в касі підприємства готівкових коштів, знятих із розрахункового рахунка. А саме: згідно з головною книгою підприємства та копіями карток рахунка 301, готівкові кошти в сумі 447 069,41 грн, які знято з розрахункового рахунка в установі банку за допомогою спеціального платіжного засобу (корпоративної картки) директором підприємства, у центральну касу підприємства не оприбутковувалися. Також вони не використовувалися працівниками підприємства для господарських потреб. Крім того, 75 000,00 грн готівкових коштів, що зняті з розрахункового рахунка установи банку директором підприємства згідно із чеком, у касі підприємства не оприбутковані, відповідні записи в касовій книзі відсутні.  Таким чином, порушено вимоги п.п. 2.2, 2.6, 7.15 Положення № 637.

Під час фактичної перевірки магазину фізичної особи  підприємця Р. установлено, що суб’єктом господарювання не обліковано в розділі 2 КОРО «Облік руху готівки та сум розрахунків» готівкові кошти загальною сумою 256 455,0 грн на підставі фіскальних звітних чеків РРО за 2 тижні (на відповідних сторінках КОРО записи відсутні). Порушено вимоги п. 2.6 Положення № 637.

Документальною перевіркою ТОВ «К», зокрема, установлено несвоєчасне оприбуткування (не в день надходження коштів) 118 434,29 грн готівкових коштів у касі підприємства. Так, у періоді, що перевірявся, працівниками до бухгалтерії підприємства подавалися звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, з поверненням невикористаних коштів, своєю чергою, повернені кошти оприбутковувалися в касі підприємства наступного дня чи пізніше. Порушено вимоги п. 2.6 Положення № 637.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»