ДФС звернулася до Мін’юсту та до Мінрегіонбуду із запитом про надання роз’яснення щодо можливостей відновлення житлово-будівельним кооперативом (далі — ЖБК) документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку ЖБК, з метою забезпечення включення кооперативу до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Листом від 19.06.2017 р. № 15843/7/99-99-15-02-01-17 ДФСУ повідомила про отримання листів-відповідей, у яких ідеться, зокрема, про таке.

Відповідь Мін’юсту. За умови визначення Мінрегіонбудом типу виконавчого документа на об’єкт будівництва, який підтверджує факт спорудження будинку ЖБК, такі документи, у разі їх закладення власниками до страхового фонду документації, можуть бути відновлені відповідно до вимог Закону України «Про страховий фонд документації України» від 22.03.2001 р. № 2332-III та ДСТУ 33.401-2002 «СФД. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду».

Документи (акти, рішення, доповідні записки, довідки) про прийом в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що споруджуються за рахунок державного бюджету, можуть зберігатися в державних архівах областей та Державному архіві м. Києва.

Щодо документів, які зберігалися в Державному архіві АР Крим, державних архівах Донецької, Луганської областей та Державному архіві м. Севастополя, то вони залишилися на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Відповідь Мінрегіонбуду. У 70–80 рр. ХХ ст. заселення й експлуатація об’єктів житлово-цивільного призначення допускалися лише після приймання їх у встановленому порядку відповідними державними приймальними комісіями. Таке приймання оформлювалося відповідними  актами, що підписувалися головою і всіма членами комісії. Датою введення об’єкта в експлуатацію вважалася дата підписання акта державною приймальною комісією.

Наразі чинним є Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою Кабміну від 13.04.2012 р. № 461 (далі — Порядок).

Згідно з Порядком, прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до І–ІІІ категорій складності, та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації органами державного архітектурно-будівельного контролю поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до ІV та V категорій складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката.

Пунктом 14 Порядку визначено, що в разі втрати чи пошкодження декларації або сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю видає безоплатно їх дублікат протягом 10-ти робочих днів після надходження від замовника (його вповноваженої особи) відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у друкованих засобах масової інформації повідомлення про їх втрату чи подання пошкодженої декларації або сертифіката.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»