Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, є 12 календарних місяців перебування в трудових відносинах (із першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, у якому настав страховий випадок.

Тож розрахунковим періодом є часовий проміжок перед страховим випадком, у якому застрахована особа перебувала в трудових відносинах із роботодавцем за останнім основним місцем роботи. Своєю чергою, період перебування в трудових відносинах працівника розпочинається з дня укладення трудового договору.

У разі зміни власника підприємства, а також у випадку його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується (ч.  4 ст. 36 КЗпП).

Тож якщо після реорганізації підприємства дія трудового договору з працівником продовжується, то до розрахункового періоду, у разі настання страхового випадку в такого працівника, повинні включатися місяці перебування його в трудових відносинах до реорганізації підприємства.

Лист ФСС з ТВП
від 07.06.2016 р. № 5.2-32-924

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»