Фізособа, яка провадить незалежну професійну діяльність (адвокат), може бути знята з обліку на підставі поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про ліквідацію платника податків за формою № 8-ОПП та заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 7-ЄСВ за умови внесення до Єдиного реєстру адвокатів України записів про:

  • зміну організаційної форми адвокатської діяльності;
  • зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Унесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення незалежної професійної діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань і застосування санкцій за їх невиконання.

Так, контролюючий орган має право провести документальну позапланову перевірку після отримання заяви про зняття з обліку (пп. 78.1.7 ПКУ). За результатами проведеної перевірки платник податків здійснює остаточні розрахунки з контролюючим органом.

Платники податків, яких не включають до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, отримують довідку про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП. З моменту отримання довідки № 12-ОПП платника податків можна вважати знятим з обліку в контролюючому органі за умови реєстрації його припинення згідно із законодавством або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру. Оскільки на таких платників податків не поширено дію Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV (даліЗакон № 755), вони отримують повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 10-ЄСВ. Датою зняття з обліку платника ЄСВ є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Отже, по закінченню всіх дій із припинення діяльності фізособі надають довідки за формами № 12-ОПП та № 10-ЄСВ.

Слід пам’ятати й про обов’язкове подання декларації про майновий стан і доходи до 1 травня, і, відповідно, сплатити ПДФО та військовий збір до 1 серпня. Звітний період для страхувальників, на яких не поширено дію Закону № 755, є період із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію або припинення діяльності таких страхувальників. У цьому випадку адвокат подає Звіт із ЄСВ із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

Строк сплати зобов’язань, визначених у Звіті, настає в день подання такого Звіту, відповідно, єдиний внесок слід сплатити до дати подання Звіту включно.

Нагадаємо

Із 01.01.2017 р. особа, яка провадить незалежну професійну діяльність і не отримує дохід (прибуток) у звітному році чи окремому місяці звітного року від такої діяльності, зобов’язана визначити базу нарахування єдиного внеску, яка не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, незважаючи на наявність трудових відносин із роботодавцем (лист ДФС від 13.03.2017 р. № 3424/І/99-99-13-02-03-14).

ІПК ДФС від 27.06.2017 р.
№ 857/К/99-99-13-04-02-14/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»