Обов’язок платників єдиного податку 1–3 груп проводити розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) винятково в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) закріплений п. 291.6 ПКУ. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів.

Кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою, зокрема внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) (ст. 512 ЦКУ).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняється в такій самій формі, що й правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за котрим передається новому кредиторові.

До нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов’язанні в обсязі й на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Податківці в ІПК від 26.06.2017 р. № 825/ІПК/20-40-13-11-12 повідомили: укладення договору переуступки прав вимоги боргу фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку є механізмом розрахунку по правочину купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) не в грошовій формі, а отже, не дає права фізичній особі — підприємцю застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»