Загальні правила щодо здійснення банками операцій за документарними акредитивами в іноземній валюті встановлені Положенням про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затвердженим постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 514 (зі змінами), а в національній валюті — главою 8 «Розрахунки за акредитивами» Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

НБУ оприлюднив проект Змін до Положення № 514, який передбачає:

  • визначити порядок здійснення банками операцій за документарними акредитивами в національній та іноземних валютах в одному нормативно-правовому акті НБУ;
  • адаптувати порядок здійснення банками операцій за документарними акредитивами в національній та іноземній валютах до сучасної міжнародної практики здійснення операцій за документарними акредитивами;
  • зменшити кількість паперових документів, які використовуються під час оформлення банками та їх клієнтами операцій за документарними акредитивами в національній та іноземній валютах;
  • використовувати електронні документи на всіх етапах здійснення банками та їх клієнтами операцій за документарними акредитивами в національній та іноземній валютах;
  • зменшити кількість формальних інструкцій у порядку роботи за документарними акредитивами.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»