ДФС має право направляти платникам податків, незалежно від того, у якому органі ДФС вони перебувають на обліку, запит про подання інформації в електронному вигляді, підписаний керівником органу ДФС (його заступником або вповноваженою особою) та скріплений печаткою. Запит повинен також містити підстави для його надіслання відповідно до п. 73.3 ПКУ, із зазначенням інформації, яка це підтверджує.

Указаний запит може надсилатися з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку з накладенням електронного цифрового підпису органу державної податкової служби відповідно до п. 9 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1245.

Відповідь на такий запит слід надати протягом місяця з дня, що настає за днем надходження запиту, якщо інше не передбачено ПКУ.

Датою отримання такого запиту є дата надходження сформованого програмним забезпеченням повідомлення про доставку.

ГУ ДФС у Тернопільській області

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»