Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок і Зразок акта (довідки) перевірки рекомендовані для застосування посадовими особами контролюючих органів під час оформлення матеріалів документальних перевірок платників податків, розпочатих після видання цього наказу.

У матеріалах перевірок (за потреби) можливе викладення більш розширеної інформації щодо перевірених даних за наявності відповідного обґрунтування.

Зразок акта (довідки) перевірки та Методичні рекомендації не рекомендовані для застосування під час оформлення результатів перевірок платників податків із питань дотримання ними законодавства при проведенні розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (крім випадків, коли ці питання досліджуються під час проведення документальних перевірок), дотримання законодавства з питань державної митної справи, а також перевірок із питань повноти нарахування та сплати податків під час здійснення контрольованих операцій відповідно до ст. 39 ПКУ.

Оформлення результатів документальних невиїзних позапланових електронних перевірок за заявою платника податків здійснюються з урахуванням особливостей, визначених ПКУ.

За результатами проведення документальних планових/позапланових виїзних/невиїзних перевірок, у разі встановлення порушень податкового, валютного й іншого законодавства, оформлюється акт, а за відсутності порушень — довідка (далі — акт (довідка) перевірки).

Під час оформлення результатів документальних планових перевірок і позапланових перевірок платників податків з усіх питань (які мають комплексний характер) рекомендується забезпечити відображення інформації з усіх питань, передбачених Зразком акта (довідки) перевірки, а також переліком питань перевірки.

Методрекомендації затверджено наказом ДФС від 01.06.2017 р. № 396.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»