Колективний договір, угода набирають чинності з дня їх підписання представниками сторін або з дня, зазначеного в колективному договорі, угоді. По закінченню строку дії колективний договір, угода продовжують діяти доти, доки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором, угодою. Це передбачають ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII і ст. 17 КЗпП.

У зв’язку із законодавчою невизначеністю строку дії колективного договору його тривалість напряму залежить від взаємних намірів обох сторін унести зміни до чинного або укласти новий договір. Проте у випадку, коли одна зі сторін відмовляється від унесення таких змін, колективний договір продовжує діяти протягом невизначеного строку навіть в умовах суспільно-економічних змін і змін у трудовому законодавстві.

Отже, відсутність у законодавстві чітко визначеного порядку внесення змін та припинення дії колективного договору породжує ситуації, у яких сторони не можуть досягти домовленостей щодо перегляду колективного договору. Це, своєю чергою, призводить до зростання кількості судових спорів між роботодавцями та працівниками (профспілками), ініційованих обома сторонами колективного договору.

Тож групою народних депутатів було розроблено законопроект № 6632, який має на меті усунення прогалин у правовому регулюванні дії в часі колективних договорів.

Пропонується, аби колективний договір укладався на строк не більш ніж 3 роки. За згодою сторін строк дії колективного договору може бути подовжено, але щоразу не більш ніж на наступні 3 роки. Протягом року з дня закінчення строку дії колективного договору сторони повинні розпочати переговори щодо укладення нового чи подовження строку дії чинних колективного договору, угоди.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»