Платник податку на прибуток має право на застосування прискореної амортизації основних засобів 4-ї групи відповідно до положень п. 43 підрозділу 4 р. XX ПКУ, починаючи з 01.05.2017 р. за умови, якщо витрати на придбання таких основних засобів понесені (нараховані) платником податків після 1 січня 2017 року, та з початку року такі основні засоби в експлуатацію не вводилися.

Крім того, платником податку може застосовуватися зазначений метод амортизації до частини основних засобів 4-ї групи, за умови їх відповідності критеріям, установленим п. 43 підрозділу 4 розділу XX ПКУ, з використанням мінімально допустимого строку амортизації, що дорівнює 2-м рокам.

У разі ліквідації основних засобів 4-ї групи, тобто припинення використання їх у власній господарській діяльності, а також у випадку безоплатного передання, унесення до статутного капіталу, крадіжки, платник податку має здійснити коригування фінрезультату до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до п. 43 підрозділу 4 р. XX ПКУ протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів.

У разі здійснення ремонту основних засобів (відповідно, виведення їх з експлуатації чи консервації) необхідність перерахунку амортизації в межах одного з податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, не виникає.

ІПК Офісу великих платників податків ДФС
від 20.06.2017 р.
№ 732/ІПК/28-10-01-03-11

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»