Достатньою умовою для визнання заборгованості безнадійною відповідно до вимог пп. «з» пп. 14.1.11 ПКУ є наявність постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом, прийнятої в судовому засіданні за участю сторін, або припинення юридичної особи, що підтверджується записом у Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму списаної безнадійної дебіторської заборгованості (у т.ч. за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), після отримання документів, що підтверджують відповідність дебіторської заборгованості ознакам безнадійної, які  визначені пп. «з» пп. 14.1.11 ПКУ.

ІПК від 15.06.2017 р.
№ 673/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»