Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів) установлюються в колективному договорі чи іншому локальному документі підприємства залежно від складності робіт, організаційно-правового рівня посади, функцій, котрі виконує підрозділ, у якому працює той чи інший працівник, й інших умов праці.

Своєю чергою, міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення можуть установлюватися в певному діапазоні («вилки») ставок (окладів). У разі застосування діапазонів («вилок») окладів проводиться атестація працівника і за результатами атестації встановлюється оклад у межах діапазону за посадою, на якій працівник працює.

Фактичний оклад конкретного спеціаліста встановлюється (у межах так званої «вилки») з урахуванням ситуації на ринку праці, особистих якостей і заслуг працівника, його завантаженості й напруженості праці та не є порушенням трудового законодавства.

Лист Мінсоцполітики від  23.11.2016 р.
№ 1587/13/8416

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»