Відповідно до Інкотермс – 2010, термін FCA — «франко-перевізник» означає, що продавець здійснює постачання товару, який пройшов митне очищення для експорту, шляхом передання призначеному покупцем перевізнику в названому місці.

Під терміном «митне очищення» відповідно до листа Державної митної служби України від 23.08.2006 р. № 11/6-7/9362-ЕП, де наведено переклад міжнародних митних термінів згідно з  виданням ВМО «Glossary of International Customs Terms» мається на увазі необхідне виконання митних формальностей, яке дозволяє товарам вихід для внутрішнього використання чи бути експортованими або розміщеними під інші митні режими.

Митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, визначених МКУ відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується митними забезпеченнями (у т.ч. за допомогою інформаційних технологій), іншими відмітками на митній декларації чи документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних і товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.

Експорт товарів підтверджується: митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою декларацією, а також повідомленням про фактичне вивезення товарів за межі митної території України (п. 30 Положення № 450).

Як зазначають податківці, таке повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України містить відомості про кількість та номери в митній декларації експортованих товарів, дату їх фактичного вивезення, а в разі митного оформлення товарів за електронною митною декларацією — також відомості про номер митної декларації.

Саме з повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України  підприємство може встановити дату фактичного вивезення за межі митної території України  товарів.

Датою виникнення податкового зобов’язання з ПДВ при експорті товарів є дата оформлення митної декларації, тобто дата завершення процедури митного оформлення експортної операції, яка визначається за фактом проставлення посадовою особою митного органу на всіх аркушах такої декларації відбитка особистої номерної печатки, а в разі електронного декларування — за фактом засвідчення електронним цифровим підписом посадової особи митного органу електронної митної декларації після перетворення її у візуальну форму.

Факт вивезення товарів за межі митної території України, які були поміщені в митний режим експорту, підтверджується митною декларацією, а також повідомленням про фактичне вивезення товарів за межі митної території України (п. 187.1 ПКУ).

Лист ГУ ДФС в Чернігівській області
від 21.04.2017 р. № 1493/10/25-01-12-01-09

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»