Податківців запитали: чи проводити коригування фінансового результату відповідно до пп. 140.5.4 ПКУ на вартість товарів (робіт, послуг), які придбані в неприбуткової організації або нерезидента з офшорним статусом до 01.01.2015 р., але витрати на їх придбання включені до складу витрат у бухгалтерському обліку після 01.01.2015 р.?

Так, указане коригування фінансового результату податкового (звітного) періоду збільшується:

  • на суму 30% вартості товарів, у т.ч. необоротних активів, робіт і послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.6 ПКУ, й операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних у:
    • неприбуткових організацій, унесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, визначених податковим законодавством, а також крім бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика в такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону;
    • нерезидентів (у т.ч. пов’язаних осіб — нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 ПКУ.

Вимоги пп. 140.5.4 ПКУ не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки», відповідно до процедури, установленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту.

Платник податків збільшує фінансовий результат до оподаткування на 30% вартості придбаних товарів (необоротних активів), робіт, послуг за результатами податкового періоду, у якому здійснюється перехід права власності на товари, необоротні активи, або складається акт чи іншій документ, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (пп. 140.5.4 ПКУ).

Для проведення коригування фінансового результату платник податку використовує договірну (контрактну) вартість товарів (робіт, послуг) без ПДВ незалежно від того, чи відображені витрати на їх придбання під час формування фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку у звітному періоді.

Податківці в роз’ясненні з розділу 102.08 системи «ЗІР» зауважують: якщо перехід права власності на товари, підписання актів виконаних робіт, послуг, які отримані від неприбуткової організації чи нерезидента з офшорним статусом, відбулося до 01.01.2015 р., а витрати на придбання таких товарів, робіт, послуг сформовано в бухгалтерському обліку після 01.01.2015 р., то такі витрати не беруть участі у формуванні різниць, що збільшують фінансовий результат до оподаткування згідно з пп. 140.5.4 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»