Працівникам із ненормованим робочим днем може бути встановлена додаткова щорічна відпустка тривалістю до 7 к.дн. згідно зі списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Міністерства й інші центральні органи виконавчої влади за погодженням із відповідними галузевими профспілками можуть затверджувати орієнтовні переліки робіт, професій і посад працівників із ненормованим робочим днем (п. 6 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Мінпраці від 10.10.1997 р. № 7, далі — Рекомендації).

Список професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, визначається колективним договором (п. 7 Рекомендацій).

Отже, керуючись Орієнтовним переліком (якщо такий є), на підприємстві, в установі, організації як додаток до колективного договору затверджується Список професій, посад працівників із ненормованим робочим днем із зазначенням конкретної тривалості відпустки в межах її 7-денної тривалості, до якого можуть бути внесені професії, посади, не передбачені Орієнтовним переліком.

Тому зазначена щорічна додаткова відпустка може бути надана педагогічним працівникам, посади яких передбачені в додатку до колективного договору.

Своєю чергою, слід зауважити: загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 к.дн.

Водночас пам’ятаймо, що керівним працівникам навчальних закладів й установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 к.дн.

Лист Мінсоцполітики
від 26.04.2017 р. № 1296/01/101-17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»