22 червня Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)» (№ 4646-д), який передбачає привести норми Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема з положеннями Директиви ЄС № 2013/34/ЄС, та вдосконалити порядок застосування МСФЗ.

Так, запропоновано нові визначення терміна «підприємства, що становлять суспільний інтерес». Такими суб’єктами будуть лише підприємства — емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів (тобто не будь-які публічні акціонерні товариства), страховики, недержавні пенсійні фонди. Інші фінансові установи будуть підприємствами, що становлять суспільний інтерес лише за умови відповідності критеріям, установленим для середніх і великих підприємств. Таким чином, інші фінансові установи, що відповідатимуть критеріям мікро- і малих підприємств, не входитимуть до складу підприємств,  що становлять суспільний інтерес. Це значно розширить ринок для вітчизняних аудиторських компаній.

З урахуванням положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС проект передбачає звільнити мікро- та малі підприємства від подання звіту про управління. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління так звану нефінансову інформацію.

Також уточнюються вимоги щодо складання фінансової звітності за міжнародними стандартами підприємствами, що становлять суспільний інтерес, та підприємствами, що займаються видобутком корисних копалин загальнодержавного значення.

Документ пропонує імплементувати вимоги Директиви ЄС № 2013/34/ЄС і міжнародних стандартів фінансової звітності у частині консолідованої фінансової звітності з уточненням, що вона складається за правилами національних або міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку. Вимоги консолідації звітності не поширюються на малі групи підприємств.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»