Показник рядка 19 «Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду» декларації з податку на прибуток (далі — Декларація) може мати як позитивне, так і від’ємне значення.

Зменшення від’ємного значення рядка 19 Декларації, яка уточнюється, призводить до відображення в рядку 26 уточнюючої Декларації податкового зобов’язання звітного періоду, що уточнюється, зі знаком «+», тобто податкове зобов’язання звітного періоду, що уточнюється, збільшується.

Ураховуючи алгоритм обчислення рядка 26 Декларації, зменшення суми від’ємного значення показника рядка 19 Декларації, яка уточнюється, свідчить про заниження платником податку податкового зобов’язання з податку на прибуток за результатами такого звітного періоду.

Таким чином, у разі зменшення від’ємного значення показника в рядку 19 Декларації, яка уточнюється, платник податку повинен нарахувати штрафні санкції та пеню з урахуванням пп. 129.1.3 ПКУ.

Нагадаємо: згідно з п. 50.1 ПКУ, платник податків у разі самостійного виявлення помилки за минулі періоди має:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання цього уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації із цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу в розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання із цього податку.

З таким роз’ясненням із розділу 102.23 можна ознайомитися в системі «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»