Законопроект (№ 5592-д) пропонує вдосконалити порядок емісії цінних паперів, систему розкриття інформації на фондовому ринку, корпоративне управління в акціонерних товариствах, створити багатосторонню торговельну систему для поширення інформації про попит та пропозицію на фінансові інструменти та впорядкувати діяльність із надання інформаційних послуг на фондовому ринку.

Також у доопрацьованому законопроекті:

  • уточнена й узгоджена термінологія;
  • виключені положення, які мали неоднозначний та суперечливий характер, що могло б призвести до зловживань під час їх застосування;
  • передбачені норми щодо заборони юридичним особам, які створені відповідно до законодавства країни, що здійснює збройну агресію проти України, або які прямо чи опосередковано контролюються особами, котрі є резидентами такої країни, здійснювати емісію цінних паперів на території України;
  • передбачені норми щодо заборони реєстрації випуску цінних паперів, якщо емітент зареєстрований на тимчасово окупованій території України або території проведення АТО;
  • з метою уникнення зловживань під час реалізації переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії передбачено, що рішення про невикористання зазначеного переважного права акціонерами публічного акціонерного товариства приймається більш як трьома чвертями голосів (75%) акціонерів від їх загальної кількості, а рішення про невикористання цього права акціонерами приватного акціонерного товариства приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості;
  • уточнено звітний період для складання проміжної інформації про емітента;
  • вилучені норми, пов’язані зі створенням правових засад для функціонування альтернативних фондових торгівельних майданчиків — багатосторонніх торгівельних систем.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»