Податкове законодавство, незважаючи на норми для окремих (специфічних) видів операцій:

  • установлює, що база обкладення ПДВ операцій із постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче за звичайні ціни, що відповідають ринковим;
  • визначає обов’язкові умови відповідності ціни постачання (договірної ціни) ринковій ціні, однією з яких є володіння сторонами достатньою інформацією про ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах;
  • передбачає можливість доведення невідповідності договірної ціни рівню ринкових цін.

Таким чином, у цілях ПКУ звичайною ціною для здійснення розрахунку бази обкладення ПДВ операцій із постачання самостійно виготовлених товарів/послуг є ціна, визначена зацікавленими сторонами у цивільно-правовому договорі, яка водночас повинна відповідати ринковій ціні (ціні, що склалася на ринку товарів/послуг).

Положення ПКУ не містять норм щодо визначення формалізованої процедури доведення факту, що договірні ціни не відповідають ринковим цінам.

У разі проведення перевірок, у визначеному законодавством порядку, дослідженню підлягають показники, пов’язані з формуванням платниками податків об’єктів оподаткування та зі своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування й сплатою всіх передбачених ПКУ податків та зборів (у т.ч. ПДВ), а також отримані в установленому законодавством порядку документи та податкова інформація, у т.ч. за результатами перевірок інших платників податків.

Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок, визначені в ст. 83 ПКУ, зокрема, це податкова інформація, експертні висновки тощо.

Індивідуальна податкова консультація ДФС
від 12.06.2017 р. № 583/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»