Із 20 червня 2017 року набрав чинності наказ Мінфіну України від 13.06.2017 р. № 566 (даліНаказ № 566), яким урегульовано порядок роботи комісії ДФС, яка прийматиме рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації (далі — Комісія). Такий документ опубліковано у виданні «Офіційний вісник України» № 48/2017 (20.06.2017 р.).

Згідно з положеннями, затвердженими Наказом № 566, розгляд питань на засіданні Комісії включатиме такі етапи:

 • доповідь секретаря Комісії;
 • доповідь члена Комісії, співдоповіді (за потреби);
 • унесення пропозицій членами Комісії, їх обговорення;
 • оголошення головою Комісії рішення про припинення обговорення питання;
 • голосування;
 • оголошення головою Комісії результатів голосування;
 • оформлення протоколу, який підписується учасниками засідання.

Водночас члени цієї комісії зобов’язані:

 • особисто брати участь у роботі Комісії;
 • не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю в роботі Комісії, і не використовувати їх у власних інтересах або інтересах третіх осіб;
 • виконувати в межах, передбачених Наказом № 566, доручення Голови Комісії;
 • обов’язково брати участь у голосуванні.

Неналежне виконання членом Комісії своїх обов’язків є підставою для виключення його зі складу Комісії.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»