У таблиці 1 Додаток 9 до податкової декларації з ПДВ відображається:

  • у рядку 1 — сума податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду за результатами діяльності за операціями, визначеними ст. 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV (даліЗакон № 1877). Значення рядка 1 дорівнює сумі значень рядка «у т. ч. за операціями, визначеними ст. 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» колонки 5 таблиці 1 Додатка 1 до податкової декларації з ПДВ та рядка «за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» колонки 6 таблиці 1 додатка 5 до податкової декларації з ПДВ;
  • у рядку 2 — сума податкового кредиту звітного (податкового) періоду за результатами діяльності за операціями, визначеними ст. 161 Закону № 1877. Значення рядка 2 дорівнює сумі значень рядка «у т. ч. за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» колонки 5 таблиці 2 додатка 1 до податкової декларації з ПДВ, рядка «у т. ч. за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» колонки 6 таблиці 2 додатка 1 до податкової декларації з ПДВ, рядка «за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» колонки 7 таблиці 2 додатка 5 до податкової декларації з ПДВ та рядка «за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» колонки 8 таблиці 2 додатка 5 до податкової декларації з ПДВ;
  • у рядку 3 — позитивну різницю між сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду за результатами діяльності за операціями, визначеними ст. 161 Закону № 1877 (рядок 1 - рядок 2).

При цьому ані ПКУ, ані Порядком заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженим наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21, не передбачений порядок розподілу сум ПДВ, зазначених у податкових накладних, по придбаних товарах, послугах та основних засобах, що одночасно використовуються для видів діяльності, передбачених п. 161.3 Закону № 1877, і для інших видів діяльності.

Такий висновок зробила ДФСУ в ІПК від 14.06.2017 р. № 636/6/99-99-12-02-01-15/ІПК.

Водночас податківці зауважили: бюджетна дотація виплачується товаровиробникам щомісяця з урахуванням вартості реалізованої продукції та вимог п. 4 Порядку розрахунку розміру бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 83, пропорційно частці сплаченої до бюджету суми ПДВ за визначеними видами діяльності в загальній сумі сплати ПДВ за умови, якщо такі товаровиробники не мають податкового боргу з ПДВ на наступний день після граничного строку сплати такого податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»