Вимога щодо обов’язкового декларування в НБУ валютних цінностей та іншого майна резидентів, яке перебуває за межами України, та штраф за невиконання резидентами таких вимог передбачено Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93.

Однак у переліку документів, які надаються органу доходів і зборів під час митного оформлення, визначеному ст. 335 Митного кодексу України, декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, а також довідка про проведення декларування валютних цінностей відсутні. Тому не можуть бути підставою для відмови в митному оформленні експортно-імпортних вантажів, а також здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Таким чином, в умовах сьогодення декларування суб’єктами підприємницької діяльності України наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України, й отримання довідок про проведення декларування валютних цінностей перетворилося на додаткову бюрократичну формальність. Водночас за невиконання резидентами вимог щодо порядку й термінів декларування валютних цінностей законодавством передбачено застосування штрафних санкцій.

Зважаючи на викладене вище, Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (№ 6590). Його мета — скасування законодавчо встановленої вимоги щодо декларування резидентами валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»