Два тижні тому депутати відправили законопроект № 4646 на доопрацювання в профільний комітет. Вочевидь роботу над зауваженнями завершено, і у Верховній Раді зареєстровано більш досконалу версію змін до Закону про бухоблік.

Доповнений законопроект № 4646-д пропонує:

  • надати нове визначення термінам «витрати», «доходи», «звітний період», «звіт про платежі на користь держави» у частині суб’єктів, які подають цей звіт, «звіт про управління», «власний капітал», «таксономія фінансової звітності» та «підприємства, що становлять суспільний інтерес», «чистий дохід від реалізації продукції», а інші терміни пропонується використовувати в значеннях, визначених НП(С)БО, НП(С)БО-дс та МСФЗ;
  • визначити, що незначні недоліки, виявлені в первинних документах, не є підставою для невизнання господарської операції;
  • установити для цілей бухгалтерського обліку критерії віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх і великих підприємств відповідно до положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС;
  • установити, що підприємства, які провадять діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, складають фінансову звітність за МСФЗ;
  • поширити Закон на операції з виконання бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства;
  • уточнити період складання проміжної фінансової звітності з метою забезпечення однозначності у визначенні періоду, за який вона складається;
  • дозволити не складати консолідовану фінансову звітність малим групам, які відповідають установленим критеріям;
  • зобов’язати підприємства, що застосовують МСФЗ, подавати фінзвітність у єдиному електронному форматі, а також зобов’язати їх надавати копії фінансової звітності за запитом юридичних і фізичних осіб відповідно до законодавства;
  • звільнити мікро- та малі підприємства від подання звіту про управління. Для середніх підприємств передбачити невідображення у звіті про управління так званої нефінансової інформації.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»