З метою вдосконалення порядку відкриття, використання, залучення коштів на рахунки клієнтів банків та здійснення безготівкових розрахунків НБУ розробив  проект постанови Правління «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».

Проектом передбачається врегулювати, зокрема, такі питання:

  • скасування обов’язку щодо використання суб’єктом господарювання печаток на документах (у тому числі на розрахункових документах);
  • укладення договорів про відкриття банківського рахунка та банківського вкладу в електронній формі, зокрема, шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору;
  • надання права клієнтам, які вже мають рахунки в банку, на відкриття наступних рахунків у цьому банку без особистої присутності, шляхом подання документів за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем;
  • відступлення права вимоги за договором банківського вкладу;
  • скасування норми щодо подання фізичними особами під час відкриття рахунків картки зі зразками підписів і запровадження використання під час здійснення операцій за рахунком фізичної особи зразка його підпису чи підпису довіреної особи, зазначеного в договорі банківського рахунка/договорі банківського вкладу/довіреності;
  • порядку відкриття та використання поточних рахунків фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена;
  • порядку відкриття фізичними особами — підприємцями поточних рахунків фізичним особам для здійснення деяких видів виплат заробітної плати й прирівняних до неї платежів;
  • удосконалення режиму функціонування поточних рахунків клієнтів, зокрема режиму, пов’язаного з відрядженням.

Щодо останнього пункту, то з поточного рахунка в іноземній валюті юросіб-резидентів за розпорядженням власника рахунка здійснюватимуть перерахування на рахунок працівника фізичної особи коштів для забезпечення витрат на відрядження за кордон на підставі заяви (наказу) та розрахунку витрат.  Своєю чергою, з поточного рахунка в іноземній валюті за розпорядженням фізособи-резидента чи за його дорученням проводитиметься повернення на рахунок суб’єкта господарювання (юрособи, фізичної особи — резидента, яка є підприємцем, офіційного та постійного представництва) невикористаного залишку іноземної валюти, отриманої цією фізичною особою — резидентом-працівником для забезпечення витрат на відрядження.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»