Комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. У разі чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається вповноважений із соціального страхування підприємства (п. 1.4 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою ФСС з ТВП від 23.06.2008 р. № 25, далі — Положення).

На новоствореному підприємстві комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації підприємства.

Організація роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем і представником застрахованих осіб (представницькими сторонами). Представником застрахованих осіб є профспілкова організація підприємства, а за її відсутності — інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб (представник).

Якщо на підприємстві діє декілька профспілкових організацій, делегування членів комісії від застрахованих осіб провадиться об’єднаним представницьким органом, який створено цими профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки. Профспілка, що відмовилася від участі в представницькому органі, не представляє інтереси застрахованих осіб при вирішенні питань матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Члени комісії делегуються кожною представницькою стороною самостійно в рівній кількості залежно від чисельності застрахованих осіб на підприємстві. Члени комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюються спільним рішенням представницьких сторін.

Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування підприємства оформлюються: роботодавцем — його наказом або іншим розпорядчим документом, представником застрахованих осіб — постановою виборного органу профспілкової організації (об’єднаного представницького органу профспілкових організацій) або відповідним рішенням іншого вповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб.

При цьому, як зазначає Мінсоцполітики в листі від 22.07.2013 р. № 378/18/99-13, якщо на підприємстві обраний уповноважений із соціального страхування підприємства та у зв’язку зі збільшенням чисельності (понад 15 осіб, працюючих за наймом) виникає зобов’язання створити комісію із соціального страхування підприємства, такий уповноважений виконуватиме покладені на нього обов’язки до моменту створення такої комісії.

За повідомленням Київського міського
відділення ФСС з ТВП

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»