Правові підстави для надходження на валютні рахунки виручки за контрактами відсутні, якщо сторони домовилися провести розрахунки із застосуванням векселів. Зокрема така умова обов’язково повинна бути передбачена в договорі (контракті).

Отже, розрахунок векселем є іншим видом зобов’язання, не тотожним зобов’язанню оплати за товар за контрактом. Саме тому правові підстави для застосування ст.ст. 1 і 4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР (даліЗакон № 185) у зв’язку з ненадходженням валютної виручки за контрактами виключено.

Нагадаємо!

Виручка резидентів в іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 к.дн. із дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг — з моменту підписання акта чи іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг (ч. 1 ст. 1 Закону № 185)

Ухвала Харківського апеляційного адміністративного суду
від 30.05.2017 р. у справі № 820/5445/16

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»