ГУ ДФС у Запорізькій області, коментуючи порядок унесення ОСББ до Реєстру неприбуткових установ та організацій, зауважило: під час вирішення питання відповідності установчих документів організації вимогам п. 133.4 ПКУ необхідно досліджувати установчі документи загалом, а не окремі пункти установчих документів, та взяти до уваги принцип привілеювання змісту над формою.

Нагадаємо, що до Реєстру неприбуткових установ та організацій уносяться юридичні особи, установчі документи яких:

  • містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати серед їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб (не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ПКУ);
  • передбачають передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідно до виду чи зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) (зазначені положення НЕ поширюються на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків).
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»