Інспекторам праці заборонено розглядати й перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду, а також підміняти працівників об’єкта відвідування під час проведення розрахунків чи перерахунків розмірів належних працівникам коштів, готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об’єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів із метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам чи органам. Це передбачає пп. 4 п. 13 Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295).

Таким чином, перевірка питань, що були предметом розгляду суду, та перевірка правильності здійснених розрахунків неможливі.

На це звертає увагу Держпраці в ситуації, коли особа була звільнена неправомірно, а щодо цього було декілька судових засідань за позовом цієї особи, є рішення суду на її користь, яке не виконується. Але Держпраці тут допомогти не в змозі.

Однак, навіть якщо Держпраці не має повноважень здійснити перевірку по цій справі, адже вона була предметом розгляду суду, є можливість звертатися до інших органів, які, зокрема, мають право представляти інтереси позивача в різних інстанціях.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»