Актуалізовано перелік країн та юрисдикцій, на які поширюється дія Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, який доповнився країною Малайзія.

Крім того, Конвенція набуде чинності:

  • для Панами — з 01.07.2017 р.;
  • для Островів Кука та Лівану — з 01.09.2017 р.;

Нагадаємо, Конвенція застосовується:

a) до таких податків:

i) податків на доход або прибуток;

ii) податків на приріст капіталу, які справляються окремо від податку на доход або прибуток;

iii) податків на чисті активи, які справляються від імені Сторони;

b) до таких податків:

i) податків на доход, прибуток, приріст капіталу або на чисті активи, які справляються від імені державних органів або органів місцевого самоврядування Сторони;

ii) зборів на обов’язкове соціальне забезпечення, які сплачуються органам державної влади чи установам соціального забезпечення, створеним за публічним правом;

iii) податків інших категорій, за винятком мит, які справляються від імені Сторони, а саме:

A) податків на майно, спадщину чи подарунки;

B) податків на нерухоме майно;

C) загальних споживчих податків, таких як податок на додану вартість чи податок з обороту;

D) спеціальних податків на товари та послуги, такі як акцизний збір;

E) податків на використання автотранспортних засобів або володіння ними;

F) податків на використання рухомого майна, що не є автотранспортними засобами, або володіння ним;

G) будь-яких інших податків;

iv) податків, що належать до категорій, наведених у викладеному вище підпункті iii, та що справляються від імені державних органів або органів місцевого самоврядування Сторони.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»