Для внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації питома вага вартості сільгосптоварів має становити не менш ніж 75% вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12-ти послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Для новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, питома вага сільськогосподарських товарів розраховується за результатами кожного окремого звітного періоду.

З метою розрахунку питомої ваги сільськогосподарських товарів до складу основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували в складі його основних засобів не менш ніж 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними та не становили окремої підприємницької діяльності.

Форму заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (форма № 1-РОБД) затверджено наказом Мінфіну від 23.02.2017 р. № 275 і під час її заповнення варто зважати на таке:

  • у графі 3 розділу 6 Заяви зазначається загальний обсяг операцій із постачання товарів, здійснених сільськогосподарським товаровиробником протягом попередніх 12-ти послідовних звітних податкових періодів сукупно;
  • у графі 4 — обсяг постачання сільськогосподарської продукції (товарів), визначеної в п. 2.15 ст. 2 р. 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-ІV;
  • у графі 5 — питома вага (у відсотках) вартості поставленої сільськогосподарської продукції (товарів) у вартості всіх поставлених товарів;
  • у графі 6 розділу 6 Заяви зазначається обсяг операцій із постачання основних засобів, що перебували в складі основних засобів сільськогосподарського товаровиробника не менш ніж 12 послідовних звітних періодів сукупно;
  • у графі 7 — питома вага (у відсотках) вартості таких основних засобів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробником за цей період.

З таким роз’ясненням можна ознайомитися в розділі 101.21 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»