Нормами ПКУ не передбачено надання сільськими (селищними) радами до контролюючих органів інформації про суми плати за землю, прийняті від громадян через каси сільських (селищних) рад за квитанціями.

Кошти, отримані від фізичних осіб, сільська (селищна) рада перераховує на відкриті Державною казначейською службою України рахунки для зарахування надходжень із плати за землю до бюджету сільської (селищної) ради. Своєю чергою, у платіжному документі зазначаються прізвище та номер облікової картки платника податку, який сплатив плату за землю.

Дані про надходження плати за землю відображаються в інтегрованій картці платника та в реєстрі надходжень і повернень контролюючим органом за місцем його знаходження на податковому обліку як платника плати за землю в день отримання від органів Державної казначейської служби України відомостей про зарахування та повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Відповідне роз’яснення розмішено в підкатегорії 112.06 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»