ДФСУ попередньо проаналізувала податкову звітність з екологічного податку за І квартал 2017 року та повідомила про характерні помилки, допущені платниками:

1) платниками не враховано, що з 01.01.2017 р. ставки екологічного податку збільшені на 12%;

2) у випадку коли коефіцієнт дорівнює «1», графа 5 додатка 2 і графи 5 та 6 додатка 3 до декларації екологічного податку (далі — Декларація) платниками не заповнюються або замість «1» зазначається «0»;

3) у графі 5 додатка 2 і графах 5 та 6 додатка 3 до Декларації платниками зазначається коефіцієнт інший, аніж передбачено ПКУ, або замість коефіцієнта вказується ставка податку;

4) у додатках 1–3 до Декларації платниками зазначається не безпосередній код забруднюючої речовини (відходів), а загальний — код групи забруднюючої речовини (відходів), або код не вказується;

5) у додатках 1–3 до Декларації платниками зазначається код однієї забруднюючої речовини (відходів), а ставка — іншої;

6) платниками заповнюється замість одного додатка до Декларації інший додаток.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»