Процентні витрати на користь непов’язаних осіб — резидентів не підлягають коригуванню відповідно до п. 140.2 ПКУ навіть за умови, якщо гарантом за таким кредитом буде пов’язана особа — нерезидент.

Про це повідомили податківці в індивідуальній податковій консультації від 06.06.2017 р. № 465/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, звертаючи увагу на такі положення ПКУ.

Для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в п. 140.1 ПКУ, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ і компаній, що займаються винятково лізинговою діяльністю, — більш ніж у 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку відсотків за кредитами, позиками й іншими борговими зобов’язаннями, котрі виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, над 50% суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат і суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, у якому здійснюється нарахування таких процентів (п. 140.2 ПКУ).

Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 ПКУ, що збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щороку на 5% від суми процентів, що лишилися не врахованими в зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, установлених п. 140.2 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»