Сільгоспвиробник, основною діяльністю якого є постачання сільгосптоварів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільгосптоварів становить не менш ніж 75% вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12-ти послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі — сільгоспвиробник), який провадить види діяльності, визначені п. 161.3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-ІV (даліЗакон № 1877), має право на бюджетну дотацію для розвитку сільгоспвиробників та стимулювання виробництва сільгосппродукції після його внесення контролюючим органом до Реєстру (п. 161.1 Закону № 1877).

Для внесення до Реєстру сільгоспвиробник подає до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника ПДВ заяву про внесення сільгоспвиробника до Реєстру (п. 6 Порядку ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. № 179, далі — Порядок № 179).

Датою включення до Реєстру є дата внесення контролюючим органом до Реєстру запису про включення. Датою набуття сільгоспвиробником статусу отримувача бюджетної дотації є перше число звітного податкового періоду (місяця), у якому досягнуто обсяги, визначені в пп. 1 п. 5 Порядку № 179, за результатами якого подано заяву.

Згідно з п. 6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307, платники ПДВ, включені до Реєстру, у разі здійснення операцій із постачання власно вироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених п. 161.3 Закону № 1877, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код «2».

Отже, податкові накладні з кодом «2» у другій частині порядкового номера такої податкової накладної можуть складати й реєструвати в ЄРПН лише сільгоспвиробники, унесені до Реєстру, починаючи з дати внесення їх до Реєстру.

Таким чином, податкові накладні, складені платником ПДВ за операціями з постачання сільгосптоварів, визначених ст. 161 Закону № 1877, та зареєстровані в ЄРПН до дати внесення такого платника до Реєстру, у додатку 9 та в окремих графах (рядках) додатків 1 та 5 до декларації з ПДВ не відображаються. Такі податкові накладні відображаються в податковій звітності з ПДВ у загальновстановленому порядку.

Таке роз’яснення наведено ДФСУ в індивідуальній податковій консультації від 06.06.2017 р. № 476/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»