Так, має місце неправильне заповнення платниками в додатку 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» (далі — Додаток 5) до податкової декларації з рентної плати (далі — Декларація) рядка 8 «Об’єкт оподаткування з початку року», унаслідок чого в окремих випадках значення рядка 8 (р. 8 = р. 8.1 + р. 8.2) дорівнює неправильному значенню за наявності показників у рядках 8.1 або 8.2.

Порушення, пов’язані з некоректним відображенням об’єкта оподаткування, виявлено в поданій звітності платників рентної плати за спеціальне використання води (далі — Плата) по ГУ ДФС у всіх областях.

Поширене застосування платниками неіснуючих коефіцієнтів до ставок Плати й/або неправильний порядок відображення застосованих коефіцієнтів до ставок Плати в рядках поданої звітності.

Згідно з порядком складання податкової звітності з Плати:

  • у рядку 10.1 повинен зазначатися коефіцієнт 0,005 до ставок Плати відповідно до п. 255.6 ПКУ;
  • у рядку 10.2 — коефіцієнт 0,3 до ставок Плати відповідно до п. 255.6 ст. 255 ПКУ;
  • у рядку 10.3 — коефіцієнт 2 відповідно до пп. 255.11.10 ПКУ;
  • у рядку 10.4 — коефіцієнт 5 відповідно до пп. 255.11.13 ПКУ.

Однак у більшості областей окремими платниками Плати в рядках 10.1–10.4 Додатка 5 до Декларації було задекларовано неіснуючі коефіцієнти до ставок Плати (наприклад, 72,25; 90; 53; 75), а в рядку 9 «Ставка рентної плати» додатка 5 відсутні ставки рентної плати.

Також у рядку 9 Додатка 5 платниками зазначаються інші, ніж передбачено ПКУ, ставки рентної плати.

Незначні помилки, яких припускаються платники під час декларування податкових зобов’язань із Плати, виявлено за результатами аналізу податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики» (далі — Додаток 7) до Декларації).

Так, у рядку 7 «Ставка рентної плати» Додатка 7 до Декларації платниками зазначаються інші, ніж передбачено ПКУ, ставки рентної плати.

З урахуванням зазначеного, звертаємо увагу платників Плати на дотримання ними порядку заповнення податкової звітності з Плати, затвердженої наказом Мінфіну «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати» від 17.08.2015 р. № 719.

Підсумок здійснено на підставі аналізу даних податкової звітності з Плати за перший квартал 2017 року.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»