Уряд уніс до Парламенту чергові законопроекти, які за задумом чиновників мають поліпшити інвестиційний клімат в Україні завдяки спрощенню ведення бізнесу.

Ідеться про законопроекти № 6543 (про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні) та № 6540 (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні).

Законопроектом № 6543 пропонуються такі ініціативи:

 • запроваджується можливість обрання спрощеної системи оподаткування або реєстрації платником ПДВ шляхом проставляння відмітки в заяві на державну реєстрацію створення юридичної особи чи державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;
 • істотно зменшуються строки на проведення добровільної реєстрації платником ПДВ;
 • установлюються правила оподаткування операцій із передання майна в довірчу власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язання;
 • виключаються з Податкового кодексу України вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності в суб’єктів господарювання).

Серед пропонованих змін також вилучення з обов’язкових реквізитів податкової декларації коду платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера.

Законопроектом № 6540 пропонуються такі ініціативи:

у сфері захисту прав акціонерів:

 • обов’язкове негайне розкриття (як особлива інформація про емітента) інформації про те, у чому полягає конфлікт інтересів, пов’язаних із правочином із заінтересованістю;
 • запровадження відповідальності осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами;
 • надання права акціонеру ознайомитися з документами, пов’язаними з учиненням правочину із заінтересованістю;
 • включення питання про вибір незалежного аудитора до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
 • поширення правила про обов’язкову пропозицію викупу на акціонерів, які придбавають 50% акцій товариства;

у сфері правосуддя:

 • можливість подання позовної заяви суду (та надсилання її копії відповідачеві) за допомогою спеціальної платформи в мережі Інтернет;
 • забезпечення можливості витребовування категорії доказів (без зазначення індивідуальних ознак кожного витребовуваного документа);
 • упровадження «більшої вірогідності» у якості стандарту доказування в господарському процесі;

у сфері відновлення платоспроможності й банкрутства:

 • установлюється перехід повноважень зборів кредиторів і комітету кредиторів до мажоритарного кредитора;
 • надається можливість позасудового звернення стягнення на заставлене майно у випадку встановлення судом у справі про банкрутство наявності вирішального впливу кредитора, вимоги якого забезпечені заставою;

у сфері правочинів із нерухомістю:

 • виключення можливості безпідставного витребовування експертної грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального посвідчення договорів про відчуження такої земельної ділянки, які укладаються між юридичними особами.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»