Мінфін виклав у новій редакції форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт), що затверджений наказом від 17.06.2016 р. № 553.

Зокрема:

  • вилучено згадку про квартальний звітний період;
  • уточнено перелік доходів і видатків неприбуткових організацій;
  • серед сум операцій нецільового використання активів поряд із гуманітарною допомогою виокремлено вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для провадження неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій;
  • додано комірку для проставлення відмітки про те, що разом зі Звітом подається фінансова звітність (як додаток);
  • додано поле для розрахунку суми штрафу (3%) у разі подання уточнюючого Звіту тощо.

Ці й інші зміни внесені наказом Мінфіну від 28.04.2017 р. № 469, що готується до опублікування в «Офіційному віснику України» № 48 за 20.06.2017 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»