Фахівці ДФСУ надали роз’яснення щодо порядку заповнення рядків 1.1, 1,2, 4.1–4.4.3 та коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ в Податковій декларації екологічного податку (далі — Декларація).

У рядку 1.1 Декларації зазначається звітний (податковий) період, за який подається Декларація: квартал — І, ІІ, ІІІ, ІV та рік.

Під час уточнення показників раніше поданої Декларації за попередній звітний (податковий) період у рядку 1.2 зазначається податковий період, що уточнюється: квартал — І, ІІ, ІІІ, ІV та рік.

В уточнюючій Декларації та додатку (додатках) до неї в рядках 1.1 та 1.2 звітний (податковий) період і звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється: квартал — І, ІІ, ІІІ, ІV та рік.

У складі звітної чи звітної нової Декларації платник може уточнити показники Декларації за один звітний (податковий) період, що минув.

У рядку «код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» поля 2 Декларації зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку. За кожним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначеним у цьому рядку, має подаватись окрема Декларація. Відповідно, зазначений код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ проставляється в рядках 3.1 додатків, що додаються до цієї Декларації.

У рядки 4.1–4.4.3 Декларації переносяться відповідні показники з додатків до цієї Декларації.

Водночас для кожного стаціонарного джерела забруднення, об’єкта за місцем здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, а також кожного місця чи об’єкта для розміщення відходів складається окремий розрахунок (додаток).

За необхідності подання в електронній формі копії Декларації за основним місцем обліку платник за допомогою програмного забезпечення здійснює формування копії Декларації, що була надіслана до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, у якій поряд із полем «копія» проставляється позначка. Водночас у такій Декларації зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого надсилається вказана копія (основним місцем обліку).

Підкатегорія 120.05 системи «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»