У разі відкликання із щорічної відпустки посадової особи місцевого самоврядування доцільно керуватися ст. 60 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі Закон № 889) і Порядком відкликання державного службовця із щорічної відпустки, затвердженим постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 230. Адже п. 2 р. VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III передбачено, що дія Закону № 889 поширюється й на органи посадових осіб місцевого самоврядування у частині, що не суперечить Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР, Закону № 2493 й іншим законам України, які регулюють діяльність місцевого самоврядування.

Тож відкликання працівника із щорічної відпустки допускається лише у випадку настання надзвичайних обставин, а держслужбовця — для виконання невідкладних завдань, про які не було й не могло бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання таких завдань іншою вповноваженою на це особою. Відкликання із щорічної відпустки з інших підстав не допускається.

Лист Мінсоцполітики від 19.04.2017 р.
№ 8285/0/2-17/28

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»