Госслужащим материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов может предоставляться раз в год в размере среднемесячной заработной платы на основании личного заявления. Это предусматривает Порядок предоставления государственным служащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, утвержденный постановлением КМУ от 08.08.2016 г. № 500 (далееПорядок № 500).

Держслужбовцям матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може надаватися раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви. Це передбачає Порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затверджений постановою КМУ від 08.08.2016 р. № 500 (даліПорядок № 500).

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань не є обов’язковою виплатою та може здійснюватися за рішенням керівника державної служби в межах кошторисних призначень на оплату праці за наявності фінансового ресурсу після забезпечення працівників державного органу обов’язковими виплатами — посадовий оклад, надбавки за ранг і за вислугу років, грошова допомога під час надання основної щорічної відпустки.

Мінсоцполітики в листі від 15.02.2017 р. № 355/0/101-17/281 завважує: у випадку переведення держслужбовця з одного державного органу в інший для отримання матеріальної допомоги він надає довідку про зарплату з попереднього місця роботи.  Адже роботодавець зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на такому підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи й розміру зарплати (ст. 49 КЗпП).

Своєю чергою, Нацдержслужба в листі від 20.02.2017 р. № 1505/13-17 пояснює, що таке підтвердження можна застосувати й для державних службовців, які призначені на посади в державний орган не в порядку переведення, оскільки Порядком № 500 передбачено, що матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може надаватися раз на рік. Порядком № 500 не передбачено повернення держслужбовцем отриманої матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у разі звільнення з посади, не відпрацювавши календарний рік.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»