Платник податків звернувся до суду з проханням визнати неправомірними дії податківців щодо вилучення на підставі акта про неможливість проведення зустрічної звірки з електронних баз даних суми податкового кредиту й податкових зобов’язань із ПДВ і зобов’язати контролерів відновити у відповідних базах вилучені дані.

Однак ВАСУ відмовив у задоволенні позову, зазначивши в постанові від 15.03.2017 р. у справі № 804/16413/14 (К/800/21179/15) таке: дії контролюючого органу щодо внесення до електронної бази даних інформації, отриманої внаслідок здійснення заходів податкового контролю, є лише службовою діяльністю працівників податкового органу на виконання своїх професійних обов’язків зі збирання доказової інформації стосовно наявності чи відсутності документального підтвердження даних податкового обліку платників податків, які НЕ створюють для платника податків самостійного юридичного наслідку. Інформація, отримана податковим органом за результатами податкового контролю, використовується для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу.

Завважимо: раніше аналогічна позиція була викладена в постанові ВСУ від 17.11.2015 р. у справі № 826/17248/14.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»