Так, додаток до Звіту «Інформація про пов’язаних осіб» викладено в новій редакції. Також викладено в новій редакції п.п. 1–3 розділу І «Загальні положення» Порядку складання Звіту про контрольовані операції, що пов’язано зі зміною строку подання Звіту про контрольовані операції та збільшенням вартісних критеріїв для визнання операцій контрольованими.

Окрім того, інформація в Порядку викладена детальніше, а також уточнено графи в додатку 1 до Порядку «Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих».

Відповідні зміни передбачені наказом Мінфіну від 28.04.2017 р. № 488. Документ готується до опублікування 16 червня 2017 року в «Офіційному віснику України».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»