Чинне податкове законодавство пов’язує виникнення права платника на податковий кредит із датою здійснення «першої події», якою може слугувати й факт перерахування авансу контрагенту за майбутню поставку.

Платник ПДВ має право на включення суми податку до розрахунку бюджетного відшкодування за умови фактичної сплати ПДВ отримувачем товарів/послуг у попередніх і звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України.

Таким чином, в основу розрахунку суми бюджетного відшкодування покладено єдиний принцип: проведення грошових розрахунків із постачальниками за придбані товари/послуги, а якщо постачальник — нерезидент, то з бюджетом (у частині ПДВ).

Водночас також слід брати до уваги послідовність виконання (завершення) господарських операцій, перерахування коштів постачальнику й адекватне виконання ним відповідних постачань за фактом, оскільки на практиці встановлювалися випадки відсутності (несвоєчасності) постачань від контрагентів.

Це впливає на формування сум бюджетного відшкодування як різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом у відповідному звітному (податковому) періоді й потребує додаткового дослідження достовірності та повноти здійснених постачань у рахунок попередньої оплати.

З метою визначення і єдиної державної позиції стосовно отримання бюджетного відшкодування по сплачених авансах постачальникам відповідно до вимог чинного законодавства України ДФС направила до Мінфіну відповідний запит.

Після отримання відповіді відповідне роз’яснення буде доведене до відома платників податків.

Індивідуальна податкова консультація ДФС
від 01.06.2017 р. № 430/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»